Jillis Brouwer

Geboren 16 december 1843 te Utrecht

 Overleden 1 september 1917 te Utrecht

 

Alida Johanna Houtkamp

 Geboren 6 september 1829 te Utrecht

 Overleden 22 februari 1906 te Utrecht 

 

Jillis is geboren als derde buitenechtelijk kind van Coenraad Pieters Brouwer en Maria van der Kleij. Jillis is vernoemd naar zijn grootvader Jillis van der Kleij. Zijn ouders trouwen pas drie jaar later, na de geboorte van het vierde kind, Willem. 

Het gezin is arm en woont op 't Zand, midden in Wijk C in Utrecht. Deze wijk is in die tijd de armste wijk van de stad en bestaat uit zeer kleine huisjes. In 1849 wordt de stad getroffen door een cholera epidemie. De epidemie maakt veel slachtoffers in de stad. In Wijk C waar veel mensen in ongezonde omstandigheden boven op elkaar wonen, kan de ziekte gemakkelijk om zich heen grijpen. Jillis verliest zijn vader en broertje Willem.

Jillis verhuist met zijn moeder, twee broers en zus naar de Lange Nieuwstraat, waar zijn moeder als werkster aan de slag gaat. Zij overlijdt daar in 1858. De overgebleven kinderen gaan uiteen. De oudste twee verlaten de stad. Zijn broer Pieter Coenraad gaat het leger in en zal rond 1865 naar Nederlands Indie vertrekken. Jillis' zus Antje gaat in Oudewater wonen. Jillis komt samen met zijn jongste broertje Arjen terecht in het Rooms Katholiek Oude Mannen en Weeshuis aan de Donkerstraat in Utrecht (zie foto). 

 

Alida is geboren als jongste van zeven kinderen van Adrianus Houtkamp en Maria Elisabetta Verhoeven. Als Alida geboren wordt, zijn vier kinderen als vroegtijd overleden. Alida is daarmee de jongste van drie kinderen. 

Het gezin woont op de Bollenmakerstraat 266 in Utrecht. Alida's vader overlijdt in 1841 in het ziekenhuis aan de gevolgen van een ziekte of ongeluk. Alida is dan pas 12 jaar. Het gezin verhuist naar de Mijlpoort in Wijk C. Daar sterft Alida's moeder in 1845. 

Alida groeit verder op in het Rooms Katholiek Weeshuis aan de Minrebroederstraat (zie foto). 

Als Alida het weeshuis verlaat, gaat ze werken als naaister op de Korte Viesteeg 719 en woont daar ook. 

Alida verlooft zich met Pieter Coenraad Brouwer, eveneens afkomstig uit Wijk C. Als Pieter Coenraad rond 1865 naar Nederlands Indie vertrekt, trouwt ze met diens broer Jillis.

In 1862 wordt Jillis ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1863, maar vrijgesteld uit hoofde van broederdienst.

Jillis verlaat op 4 juni 1865 het weeshuis en vertrekt naar Kamerik. Twee maanden later, op 14 augustus 1865 verhuist hij naar Zuilen om een half jaar later weer terug te keren in Utrecht. Hij gaat werken als smidsknecht bij de smid Frans Flantua op de Nauwe Watersteeg 510 in Utrecht. Hij woont daar ook in. 

Nadat zijn broer Pieter Coenraad naar Nederlands Indie is vertrokken, krijgt Jillis een verhouding met diens voomalig verloofde, Alida Johanna Houtkamp.

 

Jillis en Alida trouwen op 30 januari 1867 in Utrecht.

Jillis en Alida gaan na hun huwelijk wonen aan de Koestraat 483 in Wijk C. Jillis werkt aanvankelijk nog als smid, maar begint rond 1872 voor zichzelf als schilder. 

Ze krijgen drie kinderen:

1. Alida Johanna Sophia Brouwer, geboren 5 december 1867 te Utrecht, overleden 14 februari 1920 te Utrecht. Gehuwd op 28 april 1909 te Utrecht met Pieter Vermeulen, geboren 16 februari 1867 te Arnhem 

2. Johanna Maria Brouwer, geboren 20 november 1870 te Utrecht, overleden 13 mei 1871 te Utrecht

3. Jillis Adrianus (Jillis) Brouwer, geboren 4 januari 1873 te Utrecht, overleden 3 september 1954 te Montfoort

 

Rond 1880 woont het gezin nog kort op de Koningsraat 25, voorheen 't Zand, waar Jillis is geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht. Op 2 augustus 1881 verhuizen ze naar de Lange Smeestraat 25 (zie foto).

In 1884 verlaat hun dochter Alida het huis om als dienstbode te gaan werken en wonen bij Gerrit Willem Gutterink op de Korte Nieuwstaat. Vervolgens verhuizen ze meerdere keren in korte tijd. Op 17 juli 1885 verhuizen ze naar het Abstederzandpad 97 en ruim een jaar later, op17 november 1886, naar de Groenstraat 43. Daar wonen ze tot 17  maart 1890. Jillis' zoon Jillis Adrianus, helpt zijn vader bij zijn werkzaamheden als huisschilder.

 

 

Ze verhuizen terug naar het Abstederzandpad, ofwel Abstederdijk (zoals het vanaf 1893 heet). Ze gaan wonen op de Abstederdijk 117. In 1899 verlaat hun Jillis Adrianus het ouderlijk huis.

In 1906 overlijdt Alida op 76-jarige leeftijd. Jillis gaat een maand na het overlijden inwonen bij zijn zoon Jillis en diens gezin aan de Hazelaarstraat 85.

Op 11 april 1910 verhuist Jillis naar het Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedengesticht aan de Maliesingel 77 (foto onder). Daar overlijdt Jillis in 1917 op 73-jarige leeftijd.