Pieter Coenraads Brouwer

Gedoopt 15 september 1765 te Sint Annaparochie

Overleden 1 december 1828 te Sint Annaparochie ()

 

Antje Arjens Keijzer

Gedoopt 5 februari 1764 te Vrouwenparochie ()

Overleden 24 juni 1825 te Sint Annaparochie ()

 

Pieter wordt geboren als oudste van zes knideren van Coenraad Coens en Ytje Pytters. Hij groeit op in Sint Annaparochie en gaat werken als brouwersknecht. Antje wordt geboren als vierde van negen kinderen van Arjen Hendriksz Keijzer en Hendrikje Pieters.

 

Pieter en Antje trouwen op 19 juni 1791 in Utrecht.Sint Annaparochie ().

Ze krijgen vier kinderen:

1. Ytje Pieters Brouwer, geboren 3 september 1792 te Sint Annaparochie, overleden 17 januari 1826 te Sint Annaparochie (). Gehuwd op 10 mei 1818 te Sint Annaparochie () met Minne Gerbens Dijkstra, geboren 5 mei 1792 te Sint Annaparochie, overleden 9 februari 1850 te Leeuweradeel

2. Arjen Pieters Brouwer, geboren 12 oktober 1794 te Sint Annaparochie, overleden 12 maart 1828 te Sint Annaparochie (). Gehuwd op 18 juli 1824 te Sint Annaparochie () met Albertje Aukes Bakker, geboren 25 maart 1787 te Sint Annaparochie, overleden 27 september 1830 te Sint Annaparochie

3. Coenraad Pieters Brouwer

4. Hendrikje Pieters Brouwer, geboren 3 oktober 1799 te Sint Annaparochie, overleden 10 oktober 1842 te Sint Annaparochie (). Gehuwd op 21 mei 1826 te Sint Annaparochie () met Pieter Hendriks van Dijk, geboren 1800/1801, overleden 3 juni 1836 te Sint Annaparochie

 

Na aanvankelijk als brouwersknecht te hebben gewerkt, wordt Pieter in 1800 genoemd als meester brouwer. Hij gebruikt vanaf dat moment ook Brouwer als achternaam. Hij is opgenomen in de 'registres civiques', een lijst met stemgerechtigden voor het kiezen van leden van de municipaliteit (soort gemeenteraad).

Pieter en Antje zijn redelijk vermogend, wat blijkt uit verschillende aankopen van onroerend goed tussen 1800 en 1807. In 1800 kopen ze 'één en een vierden morgen kostelijk guardeniers land, gelegen aan de Noorderweg onder St. Anna ' voor en bedrag van 600 Carolus guldens (foto, Noorderweg begin 20e eeuw).

In 1806 kopen ze van Baukje Claes een 'huijsinge waar in twee kamers en een gang, een ruime schure en verder gerijflijkheden, mitsgarens een bleekveld, een agter erve met bomen en plantagie, en zulks met alle losse en vaste goederen, daar bij en aan de huijsinge behoorende' voor een bedrag van eenduizend en vijfendertig Carolus guldens. Ze verhuren het huis nog tot mei 1807 aan Baukje Claes voor 5½ stuiver per jaar

Ergens tussen 1807 en 1818 verruilt Pieter het brouwerschap voor het beroep van gardenier.

 

 

In 1825 overlijdt Antje op 61-jarige leeftijd. Kort daarna overlijden hun kinderen Ytje en Arjen. Pieter overlijdt in 1828 op 63-jarige leeftijd. Uit de memorie van nalatenschap, opgemaakt na zijn dood, blijkt Pieter na te laten 'een huijsinge No. 109, bestaande uit eene kamer' en 'bouwland groot een bunden en ruim veertig roeden' allen staande aan de Noorderweg onder Sint Annaparochie. De erfenis wordt verdeeld onder Coenraad en Hendrikje en kleindochter :Lijsbet Arjens.