Generatie 18

132240. Adriaen Gerritsz Schilperoort, geboren ca. 1475 te Scheveningen, overleden < 1548

Gehuwd met

132241. Trijntje NN

Uit dit huwelijk:

1.   Jacob Adriaensz Schilperoort

 

132242. Thonis Willemsz

Gehuwd met

132243. Katrijn Cornelis

Uit dit huwelijk:

1.   Jannetje Matheus

 

145230. Gerijt Jansz Paert, geboren te Scheveningen, overleden < 1486

Gerijt behoorde tot de notabelen van Scheveningen. Hij bezat landerijen te Zuidwijk.

Gehuwd met

145231. Adriana Gerrits, dochter van Gerrit Andries, geboren te Scheveningen, overleden > 1486

Uit dit huwelijk:

1.   Machteld Gerrits Paert

 

155912. Vranck Pols, zoon van Dirc Pols en Diedewaer NN, geboren ca. 1420, overleden ca. 1475

Kinderen:

1.   Pieter Vrancksz Pols

2.   Dirck Vrancksz Pols

3.   Aernt Vrancksz Pols, geboren ca. 1455, overleden 1486

4.   (?) Claes Pols

5.   (?) Jan Pols, wijnkoopsman te Rotterdam (1491)

 

155920. Gerrit Arentsz van Dijck, beleend in 1461, zoon van Aert Aertsen van Dijck, overleden < 1506

Kinderen:

1.   Arent Gerritsz van Dijck

 

158472. Dirk Claasz van Bronkhorst, welgeboren man van Delfland (1446), geboren ca. 1410

Gehuwd met

158473. NN Jacobs, dochter van Jacob Jacobsz

Uit dit huwelijk:

1.   Jacob Dircksz, welgeboren man (1468)

2.   Claas Dirks Thoen van Bronkhorst

 

158624. Muijs Muijsz van den Velden, pachter (1351-1377). Gehuwd < 1369 met Ermegaert NN

Gehuwd met

158625. Margriet Yewijn Heijens, dochter van Yewijn Heijen en Lizebette Jacob Willems, geboren < 1331, overleden < 1369

Uit dit huwelijk:

1.   Boudijn (Jan ?) Muijsz van der Velde, geboren ca. 1345, overleden < 1384. Gehuwd < 1369 met Ymme NN, overleden > 1401

2.   Katrijn Muijsz

3.   Geertruijt Muijsz

4.   Floris Muijsz, pachter (1371-1401), geboren ca. 1350, overleden > 1401

5.   Boudijn Muijsz van den Velde

6.   Muijs van den Velde, pachter, geboren < 1369

 

160512. Jan Jansz van Vorenbroeck, schepen van Rotterdam (1421, 1432), uitvoerder van metselwerken, pachter van visserij in de vaart, zoon van Jan Dircxs Reinwaertsz en Katrijn Doeden

Gehuwd met

160513. NN Feijs, dochter van Feijs Claesz, geboren te Nieuwerkerk

Uit dit huwelijk:

1.   Feijs Jansz van Vorenbroeck (alias Taveijs). Gehuwd met Armegarde Hugens, overleden te Rotterdam

2.   Claes Jansz van Vorenbroeck

3.   Jan Jansz van Vorenbroeck

 

160640. Luijtgen Woutersz van der Mathe, schout van Schonauwen (onder Houten) (1484), zoon van Wouter Luijtgensz van der Mathe (Schade), geboren ca. 1435, overleden < 1493. Gehuwd met Beatrix Ghijsbert Hermans, overleden < 1475

Gehuwd met

160641. Celije Goijert Gherijts, dochter van Goijert Gherijt Claesz en Ave NN, overleden < 1485

Uit dit huwelijk:

1.   Philip Luijtgensz van der Mathe

2.   Goijert Luijtgensz van der Mathe, geboren > 1475 te Houten. Gehuwd te Utrecht met Margiet Aernt Folperts

3.   Cornelis Luijtgensz van der Mathe, overleden < 1485

 

160648. Pieter III van Roden, ambachtsheer van de heerlijkheid Rhoon (1483-1502), inpolderaar van de Rhoonse polder Gijsenland, Nijenland en Jan Corneliszoonland, zoon van Pieter III van Roden ute Duvelant en Adriane Dierc Zaijens van der Lee, geboren ca. 1420, overleden 28 juni 1509 te Rhoon

Pieter is in 1455 beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader, in 1465 met een twintigste deel en koopt tweemaal een vierde deel (1471, 1474). Hij wordt uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon (1483-1502) en krijgt in 1481 het onversterfelijk leenrecht en in 1497 de hoge heerlijkheid. Daarnaast polderde Pieter de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en Jan Corneliszoonland in. Bij de Sint Eilizabethsvloed van 142I verdwijnt het dorp Pendrecht en wordt het Kasteel van Rhoon, dat reeds in de 12e eeuw is gebouwd, verwoest. Net als het hof van Weena was dit waarschijnlijk een donjon. Tegen de volks wil in wordt veel ingepolderd door Pieter. Hij bouwt zijn kasteel in 1433. Er staat geschreven dat het huwelijk met Margaretha een uitbundig feest geweest is.

Gehuwd < 1474 met

160649. Margriet Gerrit Storms (Margaretha) van Weena, dochter van Gerrit Willem Stormsz van Wena en Maria Vrancken van der Meer, geboren ca. 1440 te Delft

Uit dit huwelijk:

1.   Pieter IV van Roden

2.   Frans van Roden, ambachtsheer van Pendrecht, overleden ca. 1520

Wapen van Margaretha van Weena. Het linker deel van het wapen is van de heren van 't Weena. Het rechter deel is uit het wapen van Storm van Wena.Het donkerrode halve maantje onder de blauwe lijn is een verwijzing naar Wassenaer.Onder het wapen staat de tekst: Joffrau Margaretha van Weena
Vrouw van Rooden ende Pendrecht Ao 1455

 

160650. Raes van Grave, ridder, heer van Hevere, zoon van Pieter van Grave en Agniete van Bourchove, geboren 22 februari 1437, overleden 9 november 1501. Gehuwd op 2 september 1490 met Catharijna van Donghelberghe

Gehuwd op 9 juni 1467 met

160651. Elisabeth van Sinte Guericx, dochter van Claes van Sinte Guerick en Lijsbeth Beis, geboren 18 september 1449, overleden 6 september 1489

Uit dit huwelijk:

1.   Anna van Grave

 

162720. Jacob Dircxz van Dijck, zoon van Dirck Claesz van Dijck, geboren ca. 1440, overleden > 1520

Kinderen:

1.   Dirck Jacobsz van Dijck

 

162722. Anthonis Dirc Jan Casusz

Gehuwd met

162723. Wijve NN

Uit dit huwelijk:

1.   Margriete Anthonis

 

162724. Jacob Kerstantsz van der Vliet, kerkmeester en heilige geestmeester te Naaldwijk, zoon van Kerstant Jansz van der Vliet, geboren ca. 1445, overleden 7 april 1482 te Naaldwijk

Gehuwd met

162725. Machteld NN

Uit dit huwelijk:

1.   Kerstant Jacobsz van der Vliet

 

162726. Bartholomeus Heijndriksz van Dorp, kerkmeester te Naaldwijk, rentmeester van de memorie- en kostrijgoederen in Rijnland, Delfland en Schieland van de Abdij van Egmond, rentmeester van de Heer van Naaldwijk, schepen van 's Gravenhage, vroedschap en weesmeester van 's Gravenhage, leenman van Hontshol, Lek en Polanen en de Abdij van Egmond, zoon van Henrick Bertelmeesz van Dorp, geboren ca. 1440 te 's Gravenzande, overleden 16 mei 1520 te ’s Gravenhage

Gehuwd ca. 1470 met

162727. Baertgen NN, geboren ca. 1450, overleden 13 maart 1508 te Naaldwijk

Uit dit huwelijk:

1.   Machtelt Meesen van Dorp

2.   Willem van Dorp

 

177760. Hein Heinensz de oude, geboren ca. 1390

Kinderen:

1.   Hein Heinsz de jonge

 

177772. Dirck Jansz van Driel, zoon van Jan Jansz van Driel en Adriana NN, geboren ca. 1385, overleden > 1428

Wordt door Van Goudhoeven vermeld als lantpoorter van Dordrecht, levende te Swindrecht in 1421. In 1423 worden vanwege een vete verschillende veroordeelden voor 5 jaar uit de stad Dordrecht verbannen, o.a. Dircks broer Pieter Jansz van Driel. Ook Dirck wordt veroordeeld, waarschijnlijk als medeplichtige, maar slechts voor 1 jaar. Het is waarschijnlijk, dat Dirck tijdens zijn verbanning in de Riederwaard aan de Hordijk terecht gekomen is, als eerste van de familie. [Het moet niet uitgesloten worden, dat Dirck Driel verwant was met Hendrick van Driel, secretaris van de graaf van Holland 1411/15, 1432, 1434, pachter van de grafelijke tol bij Gorinchem 1422/24].

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelis Dircksz van Driel

  

177776. Beijen Doensz, leenman van Putten (1455-1485), schepen van Poortugaal (1458-1462), stichter van een memorie te Nieuw Rhoon, zoon van Doedijn Beijensz en Margriet Heijndricks, geboren ca. 1410 te Poortugaal, overleden < 1485

In 1457 wordt Beijen vermeld als leenmangetuige. In de periode 1454 tot en met 1455 is hij leenmangetuige voor de heer van Putten. 
Op 11 Sep 1452 wordt Beijen beleend met het leenland van zijn vader. Beijen neemt op 8 December 1455 twee droge dijken te Poortugaal in leen. Het betreft hier de latere Kruisdijk en de dijk gelegen langs de korenmolen, die achter de dijk van Albrantswaard zijn komen te liggen. Juist ten noorden van de plaats, waar de beide lenen elkaar ontmoeten, ligt een boerderij tegen de binnenkant van de dijk op de dijkzate, waarvoor jaarlijks één kapoen moet worden betaald. Deze betaling geschiedt van 1459 tot 1469 door Beijen. De boerderij wordt dan nog naar een vorige eigenaar de Thomashofstede genoemd. In deze periode is hij 32sc. 6d. aan jaarlijkse accijns verschuldigd voor 4 gemet 1 lijn land bij de kerk en 3 pond hollands voor 7 1/2 gemet land, genaamd de Grote Weyde.

Op 1 Juli 1461 wordt Beijen genoemd als voogd over de kinderen van zijn zuster Ariaentge. Beijen pacht in 1462 een tiende gelegen tot Poortugaal. Beijen zegelt op 1 Mei 1465 voor zijn neef Olaert Hendricksz. Hij vestigt samen met zijn oudste zoon Aert Beijensz een memorie op 2 gemet land in Vernellenhouck, te versterven op zijn zoon Doen. Deze laatste wordt na de dood van zijn vader op 8 Januari 1485 beleend met diens lenen. 

Van 1459 tot 1465 betaalt Beijen 18sc. hollands voor de quade 6 gemet. Van 1461 tot 1465 pacht Beijen de droge dijk tussen het Oostdorp en de Driendijk, de plaats waar zijn leendijken bij de boerderij beginnen, tegen 2 pond 16 1/2, in 1466 tegen 20sc.In 1461 pacht Beijen tienden van Waddenswaert tegen 7 pond 10 1/2 sc. en in 1465 die voor het dorp tegen 10sc. en de lammertiende tegen 4 pond 1sc. Van 1459 tot 1462 pacht Beijen samen met Jan Mattensz de staalvisserij van Battenoert tegen 37 pond hollands en van 1466 tot 1468 de potinge in die Roden als rietbroek en visserij tegen 5 1/2 pond. De zwaandrift in Poortugaal pacht Beijen van 1466 tot 1468 tegen 2 pond 5sc. In 1469 betaalt hij hiervoor 2 pond. Beijen houdt van 1466 tot 1469 2 gemet land aan de Puddikepoelseweg tegen 28sc. samen met Claisz Gout en Wouter Petersz het grootste deel van het land te Poortugaal van het klooster Nieuwlicht in pacht tegen 283 rijnsguldens 9 st.

Gehuwd ca. 1433 te Poortugaal met

177777. Lijsbeth NN, geboren ca. 1412 te Poortugaal, overleden 17 december 1485

1485: Lijsbeth weduwe van Beijen Doensz heeft haer eeuwige memorie met Cornelis Beijens haer soon mit een misse te weecke op 6 gemeeten lants leggende bij Arien Dircz in Pernis. Ende dese memorie sal men altijt doen op Sinte Michielsdach (29 September) ende sal doen Doen Beijens haar soon. Dese memorie is affgecoft aen de Heyligen Geest van Poortugael bij Doen Willems ende meester Pieter Cornelisz.

Uit dit huwelijk:

1.   Cornelis Beijensz

2.   Maria Beijens, geboren ca. 1438. Gehuwd met Willem van Beaumont

3.   Marritgen Beijens, geboren ca. 1438. Gehuwd met Wouter Pietersz

4.   Aert Beijensz, geboren ca. 1438, overleden < 1485

5.   Doen Beijensz de jonge

 

177780. Heijndrick Florisz, leenman van de hofstad Putten te Poortugaal, zoon van Floris Heijndricxsz, overleden 1 maart 1523

Beleend met 4 gemet land in de Rugesand in het land van Poortugaal 1 Mrt 1522, stichtte een memorie met zijn vrouw op anderhalf gemet lants leggende bij dat cleyne watermoelentje naest Poortugael; met 2 pont was ende 2 achtendeel broots den armen te delen, welke staat op de naam van Claes Heijndricxz. Ende de 3 gemeeten sijn tsamen belast met 12 stuivers aan chijns tsjaers.

Gehuwd met

177781. Baelgin NN, overleden december 1516

Uit dit huwelijk:

1.   Claes Hendricksz